Aktualziace seznamu lokálních služeb

Viz link služby v horním panelu