Další dům na páteřní síti

Na základě iniciativy našeho dlouholetého člena sítě, Aubiho, byl k páteřní síti připojen a zasíťován další bytový dům, Karlovarská 2. Aubi a společnost Auto Place si již připojení 5GHz užívají. Ostatní obyvatelé byli nebo budou informováni o podmínkách připojení k naší síti.