Další páteř na 5,8GHz

Byla přebudována další část páteře CZFREE cloudu 10.20.0.0/16 mezi body Molekula a VUR, nyní běží v testovacím provozu.

Vykazuje velmi dobrou stabilitu a kapacitu kolem 15MBit fullduplex.
Po dořešení technických záležitostí souvisejících s navýšením internetové konektivity začneme řešit upgrade stávajícího spoje CZSpeed-Dedina, který má stále ještě mírnou kapacitní rezervu, nicméně problémům chceme předcházet, nikoliv řešit jejich následky 🙂