Další upgrade páteře

Spoj Malobřevnovská-NA břevnovské pláni, tvořící páteřní přípoj pro CZS11 v severní části Bílé Hory byl upgradován na 5GHz p2p linku. Zároveň byl bod Na Břevnovské pláni osazen ještě jedním wifi přístupovým bodem pro zvýšení kapacity sítě v oblasti Bílé Hory a Řep.