Dopady vichřice na naší síť..

jsou v podstatě zanedbatelné 🙂 Zatímco řada techniků jiných bezdrátových sítí teď běhá ze střechy na střechu a napravují škody po vichřici, technici CZSpeed.NET připojují nové klienty a nebo sedí v teple kanceláře 🙂 Loňský orkán Kyril nám nadělal mnoho následného objíždění a opravování, Emma letos otočila jen jednu klientskou anténu. Po poměrně krátké době(asi rok) se tak ukázalo, že to, že jsme se nespokjili po Kyrilovi s opětovným nasměrováním spojů, ale u těch v kritických místech jsme výrazně zlepšili jejich uchycení, byl velmi dobrý tah. U některých spojů došlo o víkendu k mírnému pootočení, které však na jejich funkčnost nemá praktický vliv, v nejbližších dnech budou dotčené antény dosměrovány a jejich uchycení zpevněno.