Elektronická fakturace

Po několikadenním úsilí se mi podařilo dát dohromady systém elektronické fakturace. Nyní probíha jeho testování.

Pravděpodobně již červencovou fakturu obdrží naši klienti pouze e-mailem. Je potřeba ještě ode všech sebrat mailové adresy. Tento systém nám ušetří spoustu času i nějaké peníze a je šetrnější k přirodě. Ušetřený čas mohu věnovat rozvoji sítě 🙂
Rozhodli jsme se nadále klientům, kteří z jakéhokoliv důvodu budou požadovat tištěné faktury, vyhovět. Tento úkon bude však od července zpoplatněn částkou 50 Kč včetně DPH. Naše elektronické faktury splňují závazné náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona o účetnictví i náležitosti daňového dokladu podle § 12 zákona o dani z přidané hodnoty.