Konec experimentu

Experimentální týden skončil a bohužel ne s příliš uspokojivým výsledkem. Během několika zkoušek s navýšením rychlostí to některé části sítě neustávaly nejlépe, tudíž byly rychlosti vráceny na původní úroveň a nyní zvažujeme další možnosti, více v článku.

Jednou z možností zvýšení kvality služeb, o níž uvažujeme, je navýšení rychlostí mimo špičku, tedy např od 00:00 do 07:00. Tato varianta by jistě potěšila mnohé „sosače“ na naší síti a lze v důsledku toho předpokládat pokles zátěže sítě během dne. Ovšem většině našich denních uživatelů by to asi moc přidanou hodnotu nepřineslo.
Další možností je navýšení rychlosti pouze těm klientům, u nichž to stav sítě dovoluje. To není úplně fér vůči ostatním, ale na druhou stranu je zbytečné kvůli menšině uživatelů, kterým v tuto chvíli nemůžeme rychlost zvýšit, nevyužít možnosti zbytku sítě, který má poměrně slušnou kapacitní rezervu, naplno.
Druhá možnost navíc může v těch, kteří jsou ve slabší části sítě, probudit snahu stát se součástí páteřní sítě, tedy sehnat ve svém okolí další zájemce, propojit se s nimi sítí LAN, případně pomocí lokálního 2,4GHz AP a od nás si nechat zřídíit 5GHz přípojku, která navýšení dovolí i u nich.
Atheros 5GHz(802..11a) je úžasná technologie, která propustí na několikakilometrové vzdálenosti přibližně 15MBit fullduplex, s latencemi kolem 1ms. Tato technologie je již nasazena na většině našich páteřních spojů, problém s navýšením rychlosti vznikl vždy až v posledním 2,4GHz skoku k některým klientům.
Problémem této technologie je, že vzhledem k nutnosti používat hodně směrové antény, nelze, až na vyjímky, stavět síť jako point2multipoint, tedy jak jsme zvyklí u 2,4GHz, kdy na jednom přístupovém bodě vysí několik klientů. S tím souvisí vyšší pracnost(vždy je třeba stavět obě strany), „žraní“ prostoru na stožárech našich bodů s každým nově postaveným spojem a poměrně vyšší cena(cca. 6000 až 10000 Kč) spoje oproti 2,4GHz wifi.
Na druhou sranu si uvědomujeme komfort, jaký našim klientům tato technologie přináší, proto jsme ochotni stavět 5GHz páteř do všech bodů, kde odběr konektivity dosáhne alespoň částky 2000 Kč bez DPH měsíčně, tedy např. 4 klienti po 500 Kč, nebo 2 klienti po 1000 Kč, nebo jeden klient odebírající konektivitu za 2000 Kč. Pokud jde o připojení větších lokálních sítí, je možná i domluva o zainvestování technologie naší společností.
O dalších krocích ve snaze o zvýšení kvality našich služeb budete informováni.