Modernizace sítě

Před koncem roku rozhodně nezahálíme a soustředíme naše síly na modernizaci stávající infrastruktury pro ještě lepší kvalitu a dostupnost služeb v roce 2018.

Naše mapa pokrytí se opět rozrostla a nyní již obsahuje téměř 100 míst, kde je možné se připojit k internetu a využívat i dalších datových služeb jako je IP televize. V Praze 1, 2, 4, 5, 6 a 8 pokrýváme aktuálně 50 městských čtvrtí. Ve středočeském kraji pokrýváme 34 obcí, nově nabízíme internet v chatových oblastech na Českolipsku. Velmi intenzivně pokračujeme ve výstavbě nových přístupových bodů a nezapomínáme ani na průběžné modernizování celé infrastruktury dle aktuálních technických trendů. V minulých dnech jsme vyměnili několik dalších spojů a vysílačů na území Prahy.

Práce probíhají jako součást plánu na celkovou modernizaci sítě CZSpeed.NET.