Nové 5GHz sektory

2 nové 5GHz sektory byly přidány na budovu libocké fary. Páteřní spoj Dědina-Fara byl upgradován odpovídajícím způsobem. Po delší době je tak na faře opět prostor pro připojování nových klientů i pro zájemce o upgrade na 5GHz.
Na Restauraci nad Šárkou pokrývající rodinné domky v dolní Liboci byl včera večer vyměněn postarší accesspoint, což by mělo přispět k lepší stabilitě připojení klientů na 2,4GHz. Další úpravy tohoto bodu spolu s posílením 5GHz pokrytí okolí jsou v plánu v nejbližší době.