Nový ceník

K datu 7.7.2009 je platný nový ceník, který nalezne v sekci Ceník. Struktura tarifů se zjednodušila na domácí použití a firemní. Domácí tarify dosahují rychlosti až 8Mbit s agregací. Firemní tarify se vyznačují velmi nízkou agregací a plnou duplexicitou s latencí do NIX do 5ms. Tarify p2p jsou určeny především pro velmi náročnou klientelu s maximalním nárokem na linku.