Nový ceník pro rok 2011

Upravili jsme ceník připojení tak, aby reflektoval současnou situaci na trhu. Přibyly tarify Symetric a došlo k úprávě tarifů Home. Jde o tarify pro běžné domácí využití, obdobné nabídce konkurence, avšak s lepšími reálnými parametry. Symetrické tarify Office s nízkou mírou agregace a tarify P2P pro profesionální využití zůstávají beze změn. Nadále platí i pravidlo, že klienti s tarify Office jsou připojovány na jiné přístupové body než klienti s agregovanějšími domácími tarify, tak aby reálná agregace byla zachována max. na inzerované úrovni a latence do internetu zůstali nízké(u Office tarifů běžně NIX<5ms).