Nový ceník

Dnes byl zveřejněn nový ceník připojení. Rozděluje tarify do skupin podle typu připojení a hlavních cílových skupin na tarify pro domácnosti 2,4G a 5G pro firmy. Nebráníme se však ani připojování domácností v pásmu 5GHz ani naopak 🙂

Jde o další výrazný posun v kvalitě našich služeb.
Současní zákazníci na starých tarifech se přesouvají následovně tak, aby si polepšili za stejné peníze. Zákazníci zanikajícího tarifu 512kbit s agregací 1:4 zůstávají beze změny, pokud o ní nepožádají. Zákazníci vyšších agregovaných tarifů a tarifů s vyhrazenou rychlostí na WiFi se přesouvají vždy na stejně drahý tarif s agregací 1:3, ale vyšší rychlostí.
Zákazníci na 5GHz přípojkách od 500 Kč výše se přesouvají ze standardních tarifů, které dříve platili pro všechny, do tarifů 4096kbit s agregací 1:4 a 1:2 dle konkrétní dosud placené částky. Zákazníci na 5GHz s tarifem za 300 Kč zůstávají beze změny na stejném tarifu jako dosud. Každý ze zákazníků na 5GHz může samozřejmě zažádat o změnu tarifu. Navíc každý zákazník na 5GHz přípojce si může zažádat o IP adresu pro VoIP zařízení s vysokou prioritou UDP paketů zcela zdarma 🙂
Pro okolní ISP a další stávající zázazníky s individuálně sjednanými tarify se nic nemění, pokud o změnu na standartní tarif nepožádají.