Nový přístupový bod pro Břevnov

V Radimově ulici byl vybudován nový přístupový bod pro Břevnov. Byl osazen pro začátek 2x 5GHz a 1x 2,4GHz sektory. Pokrytí Břevnova je teď tedy téměř 100%, naše síť teď zasahuje i do dosud zakryté oblasti kolem Petynky a výjezdu ze strahovského tunelu.