Odezvy (ping)

Nedávno jsme avizovali nový speedmeter sdružení Internet pro všechny. Od té doby provedli naši uživatelé poměrně vysoké množství testů rychlosti. A i když například dnes nejsou naměřené průměry rychlostí vysoké(k tomu při cca 20 testech za den postačí pár měření od klienta, který z jakéhokoliv důvodu naměří nízkou rychlost(nemusí jít ani o technický problém, třeba může svou linku ve stejné době zatěžovat z jiného PC)), celkový průměr rychlostí naší sítě je v celku slušný, cca 2mbit. To, že nás v rychlosti „předběhla“ celá řada subjektů, z velké části občanských sdružení, je celkem pochopitelné a je to dané odlišnou politikou dělení rychlostí a tím i zatížení sítě. Tím, že je síť dimenzována na vyšší rychlosti, než jaké jsou poskytovány, se držíme mezi 4. a 5. místem v rychlosti odezvy(ping), jejíž průměrná hodnota je k okamžiku zveřejnění článku 4,4ms..pro srovnání průměrná odezva z ČVUT, jehož síť je stavěna především na metalických a optických kabelech, je 5,06ms, průměrná odezva O2 ADSL je 59,41ms a u CDMA od Ufona dokonce 255,85ms 🙂 Link na statistiky a více v článku.


Ping, neboli odezva je parametr připojení, jímž se ADSL a mobilní operátoři příliš nechlubí, také nemají proč 🙂 Jeho nízká hodnota a stabilita je důležitým faktorem při telefonování, hraní her, videokonferencích a jiných interaktivních aktivitách. Méně se projevuje na surfování, poslechu rádia a jiných službách kde není zapotřebí realtime komunikace s druhou stranou, ale u pingu 250ms již pocítíte pomalé reakce i při surfování..lze to vysvětlit třeba tak, že od kliknutí na odkaz čekáte 1/4 vteřiny než Váš počítač začně přijímat data.