Plánovaný experiment

Dnes cca v 19hodin začne dlouho plánované experimentování s plošným zvýšením horní hranice rychlosti našim klientům. Bude se týkat všech klientů, kteří mají tarif CZSpeed Standard nebo vyšší.
CZSpeed.NET chce tímto krokem kapitalizovat hlavní konkurenční výhodu spočívající v nepřetížené a ve své podstatě neagregované poslední míli.

V první fázi proběhne zvýšení rychlostí o 50%, tedy pro uživatele tarifu Standard na 768kbit/s a pro uživatele tarifu Ultra na 1536kbit/s, neagregované rychlosti od Mbitu výše a klienti s nestandartními tarify zůstávají beze změn.
Poté budeme několik dní sledovat stav sítě. Je možné, že takovéto navýšení může v některých částech sítě vést k přetížení, v případě výskytu problémů se tedy můžeme v některých částech sítě vrátit k původním rychlostem do doby, než se nám podaří síť doladit.
Vzhledem k tomu, že výsledkem celé akce, která reaguje mj. i na změny v kolonkách rychlost ceníků většiny ADSL poskytovatelů, není primárně zvýšení čísla v ceníku, ale skutečné zvýšení rychlostí (i když ne revoluční stovky procent které znáte z některých reklam 🙂 ), je akce dosti komplikovaná a vše je třeba důkladně vyzkoušet. Populárního zvýšení čísel v kolonce rychlost našeho ceníku se dočkáte, pokud vše půjde hladce, snad někdy koncem příštího týdne.
CZSpeed.NET chce tímto krokem kapitalizovat hlavní konkurenční výhodu spočívající v nepřetížené a ve své podstatě neagregované poslední míli, kdy zpravidla na jednom accesspointu není připojeno více než 6 klientů na krátké vzdálenosti s velmi dobrým signálem, ve prospěch svých klientů. Poslední překázku spočívající v relativně omezené kapacitě internetové brány jsme odstranili lednovým upgradem tohoto asi nejdůležitejšího spoje naší sítě na 10GHz technologii SVM, která zvýšuje maximální propustnost do interentu z minulých 4,8MBit na 18MBit obousměrně.
Prosíme klienty aby nám o jakýchkoliv problémech s připojením během následujícího týdne dali vědět.