Plánovaný výpadek

Z důvodů nutného přeložení obou optických tras připojujících telehouse Shiran v souvislosti s výstavbou metra dojde ke krátkému výpadku našich služeb 25.11.2010 mezi 0:00 a 4:00. Délka výpadku by neměla překročit 10 minut.