Plánovaný výpadek internetu

Na základě výsledku revizní kontroly trafostanice musí být provedena
střední oprava transformátoru, ze kterého je napájena budova Shiran
Tower.

Přepojení na záložní část trafostanice bude provedeno v sobotu dne
09.09.2006. Z tohoto důvodu bude celá budova Shiran Tower v době od
8:00 do cca 12:00 hod. bez dodávky elektrické energie. V důsledku toho
dojde postupně po vybití akumulátorů v záložních zdrojích k výpadku
služeb.

Omlouváme se tímto za problémy způsobené přerušením služeb a děkujeme za pochopení.