Přístupový bod Fara na 5GHz

Nedávno vzniklý přístupový bod na Libocké faře, nahrazující zaniklé AP Sídliště Liboc, byl z provizorního stádia páteřního wifi linku z bodu Růžek upgradován na 5,4GHz link přímo z centra sítě. Ze stávajícího 2,4GHz přípoje byl postaven přístupový bod s ssid www.czspeed.net.52. Klienti tohoto bodu by tak měli pocítit značné snížení latencí a zvýšení propustnosti připojení.