Restrukturalizace sítě

Někteří klienti již byli kontaktováni a pár dalších ještě kontaktováno bude. Vzhledem k několika novým bodům postaveným v posledním roce je vhodné některé z Vás přepojit na bližší body a zajistit tak stabilnější spojení a zároveň snížit zatížení pásma 2,4GHz naší sítí.

Naší snahou je budovat síť pokud možno na malých lokálních AP, což znamená výrazně lepší stabilitu a nižší úroveň způsobeného „smogu“ ve volných pásmech, než při připojování klientů na několikakilometrové vzdálenosti, když to není nutné, tak jak to praktikují některé konkurenční sítě. Klienti, kteří nám postavení takového malého AP umožní, se tím dostávají na páteř sítě, což jim přináší řadu výhod.