Stodůlky, Luka a Lužiny OnLine

Dnes byl doladěn páteřní přípoj přístupového bodu „Stodůlky“ a v oblasti jeho dosahu tedy nic nebrání připojování prvních klientů.