Upgrade AP Růžek

Na AP Růžek(www.czspeed.net.24) byl upgradován firmware na APPro(www.appro.cz). Toto by mělo zlepšit stabilitu spojení, které v posledních několika měsících několikrát spadlo a byl zapotřebí reset zařízení. Klienti dnes mohli chvílemi pocítit krátké výpadky spojení. Za nepříjemnosti se omlouváme.

V systému rozdělování rychlostí bylo uděláno několik zlepšení, které umožní experimenty s různými rychlostmi lokální sítě v různých částech sítě. Další motiv ke snaze stát se lépe připojenou částí sítě a výstavbě lokálních sítí LAN 🙂