Upgrade hlavní serverovny, novinky ze sítě

Hlavní serverovna v ul. Navigátorů doznala v posledních týdnech velkých změn. Souviselo s tím několik drobných výpadků. Výsledkem jsou lepší latence uvnitř sítě i do internetu, zjednodušení správy a zvýšení spolehlivosti.

Cílem úprav bylo zvýšení spolehlivosti sítě, snížení latencí v rámci lokální sítě i do internetu, úspora prostoru a v neposlední řadě snížení spotřeby elektřiny, která s růstem sítě v posledních měsících a narůstáním počtu routerů poměrně rychle narůstala.
Všechny routery byli tedy nahrazeny jedním výkonným strojem a profesionálním manageovatelným switchem. Pokud se tedy vyskytne nějaký problém s centrálním routerem, odstranění problému proběhne velmi snadno a rychle prostým obnovením nastavení serveru ze zálohy.
Po dokončení úprav odjel náš administrátor Honza Vrána alias Slimmer na svou každoroční zaslouženou dovolenou a v současnosti se fláká pravděpodobně kdesi v Thajsku :), návrat se předpokládá cca za š týdny. O dohled nad sítí se starají zástupci administrátora, tedy hlavně Molekula(viz.. kontakty). Připojování nových klientů tímto rovněž nebude dotčeno, o to se starám hlavně já se Smokenetem 🙂

Přístupový bod „www.czspeed.net.25“, který míří z Restaurace nad Šárkou na přilehlou oblast rodinných domků je v tuto chvíli plně obsazen. Vzhledem k tomu, že v této oblasti vím o dalších zájemcích z této oblasti a to, že by jich v budoucnu nebylo dost jaksi nehrozí, budu situaci v nejbližších týdnech pravděpodobně řešit rozsvícením dalšího lokálního AP severním směrem z páteřního bodu v Braškovské, který by obsloužil oblast mezi Braškovskou a Evropskou ulicí a část ulice Za Vokovickou vozovnou.
Na páteřním bodě Molekula bylo zprovozněno lokální AP „www.czspeed.net.23“, které obsluhuje část ulice Nová Šárka a na němž v současnosti visí 3 klienti z bezprostředního okolí, tímto se nahradil další „kilometrážní spoj“ naprojektovaný v minulosti konkurencí spojem na cca. 20metrů a zase nám bude v 2,4GHz o něco lépe a tento náš nový klient je opět po několika měsících boje s packet lossy opět spokojen 🙂

I do budoucna se síť bude vyvíjet cestou transformace k lokálním krátkým wifi spojům, řádově na desítky metrů, ke klientům a propojení těchto bodů profi technologiemi s centerm sítě. Jen tak lze docílit vysoké spolehlivosti v rušném městském prostředí 🙂