Upgrade páteře

Páteřní spoj Dědina-Liboc, který obsluhoval přístupové body Braškovská a Fara, byl rozdělen na dva samostatné směrovější spoje. Klienti připojení na tyto body by měli pocítit snížení latencí do internetu a vyšší rychlosti připojení ve večerní špičce.