Upgrady na síti – co bylo a co bude :)

Včera během dne a večera došlo k několika upgradům sítě, během nichž mohli klienti v některých častech sítě zaznamenat kratší výpadky. Upgradem prošel bod Nad Višňovkou, Restaurace nad Šárkou a jeden z páteřních spojů do Chýně. Dokud nebude mrznout budeme v posilování sítě průběžně pokračovat. Delší výpadek v neděli byl způsoben předem avizovanými úpravami hlavních routerů, které nyní zvládnou několikanásobně vyšší datové toky. Od ledna se chystá další větší změna pro zvýšení spolehlivosti sítě a zvýšení kapacity hlavní brány. Hlavní připojku do internetu bude obsluhovat licencovaný 38GHz spoj o kapacitě 300Mbit s nezávislou 30Mbit 10GHz zálohou z jiného páteřního místa českého internetu.