Veřejné IP

Poslední týdny jsme trpěli akutním nedostatkem veřejných IP adres. Mnou vyplněný formulář organizace RIPE byl několikrát vrácen jako špatně vyplněný. Dnes jsme konečně zvítězili nad byrokracií a bylo nám providerem naroutováno dalších 128ks veřejných IP adres.

Náš nový rozsah je 213.192.30.0/25. Ti, kdož mají zájem o veřejnou IP se mohou ozvat administrátorům. Upozorňuji ovšem, že mít svůj počítač na veřejné IP přinaší určitá rizika a pokud nevíte, jak s ní zacházet, raději ji ani nechtějte. Pro případ menšího množství služeb na počítači mohou být, nejen z bezpečnostního hlediska, lepší portmapy, které jsme také schopni zprovoznit.