Změna právní formy

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat o organizačních změnách u provozovatele bezdrátové internetové WiFi sítě CZSpeed.NET.

Na základě smlouvy o prodeji části podniku (obchodní zákoník, § 476 až 488a) dochází od 1. ledna 2008 ke změně ve funkci provozovatele veřejné telekomunikační sítě CZSpeed.NET. Od původního provozovatele Ing. Eduard Brejcha (IČO 13106392) přebírá dle § 477 výše uvedeného zákona všechna práva a povinnosti v oblasti poskytování telekomunikačních služeb nová společnost CZSpeed.NET s.r.o. (IČO 27885836). O této změně byli stávající klienti již vyrozumněni e-mailem.

Po několika letech provozu naší sítě pod hlavičkou fyzické osoby, během nichž se naše síť rozrostla do mnoha nových oblastí a každý měsíc se k ní připojují desítky nových klientů, je tato změna z organizačního hlediska nevyhnutelným krokem pro další rozvoj naší sítě. Tímto krokem dochází formálně ke změně právní formy poskytovatele. Personální a technologické zajištění činnosti společnosti zůstává beze změny. Nic se nemění ani na stávajících cenách a rozsahu služeb, filosofie přehledné nabídky nelimitovaného rychlého internetu zůstává i nadále zachována. Z hlediska uživatelů sítě není třeba žádných opatření, s vyjímkou přesměrování plateb na účet nové společnosti.

Vzhledem k této změně tedy musíme naše klienty požádat o změnu trvalých bankovních příkazů na nové, níže uvedené, číslo bankovního účtu. To bude vyznačeno i na lednovém a dalších daňových dokladech. Pro platby užívejte nejlépe variabilní symbol podle faktur, popřípadě užívejte Váš stávající variabilní symbol beze změny.

Platby dobíhající na stávající bankovní účet samozřejmě akceptujeme a přeúčtujeme na účet nové společnosti. Rovněž u těch zákazníků, kteří jsou ve zpoždění s úhradou faktur za připojení, budou jejich následující platby použity přednostně pro úhradu jejich dříve vzniklých závazků k původnímu subjektu a po jejich vyrovnání pak k úhradě závazků k novému subjektu.

V souvislosti s výše uvedenými změnami bude nová firma využívat i jiný účetní program, který umožní lepší úroveň vystavovaných dokladů a vyšší úroveň elektronické účetní komunikace se zákazníky. Pro každý běžný rok počínaje lednem 2008 bude vystaven každému zákazníkovi jeden daňový doklad formou platebního kalendáře ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. K jednotlivým platbám pak budou v termínech splatnosti zasílána upozornění – Výzvy k úhradě platby. To umožní některým zákazníkům, kteří to požadují, uhradit více splátek dopředu najednou a firmám to umožní uplatnit odečet DPH ke dni platby.

V souvislosti se změnou účetního systému upozorňujeme zákazníky, mající o takovou službu zájem, na možnost vyžádat si na adrese eduard.brejcha@kbj.cz zaslání předvyplněných poštovních složenek pro úhradu našich faktur. Tyto složenky Vám budou zaslány v případě zájmu poštou.

Nové údaje o provozovateli:

  • Název: CZSpeed.NET s.r.o.
  • Sídlo: Braškovská 308/15, 161 00PRAHA 6
  • IČO: 27885836
  • DIČ: CZ27885836
  • Bankovní spojení: 35-9039020237/0100


V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@czspeed.net, popřípadě eduard.brejcha@kbj.cz .

S pozdravem a přáním mnoha obchodních i osobních úspěchů v Novém Roce 2008.

Ing. Eduard Brejcha,
Provozovatel dosavadní VTS CZSpeed.NET

Miloš Brejcha,
Jednatel CZSpeed.NET s.r.o.