Změny v ceníku

Po dlouhých debatách jsme se rozhodli změnit cenovou nabídku našich služeb. Vzhledem k růstu objemu nakoupené konektivity počátkem roku si již můžeme dovolit nabídnout za cenu dosud agregovaných(1:4) tarifů stejné rychlosti bez agregace. Navíc jsme přidali 3 agregované tarify s vyššími maximálními rychlostmi.

Výsledkem je diferenciace služeb pro různé skupiny zákazníků. Všichni stávající klienti byli automaticky převedeni na tarify s vyhrazenými rychlostmi.

Ti, kdož preferují doashovat vyššího maxima za cenu možného kolísání rychlostí v důsledku sdílení konektivity, mohou požádat o přechod na agregované tarify.

Naše nabídka tím nabývá na unikátnosti. Např nabídka 256kbit/s vyhrazené rychlosti za 357 Kč vč. DPH měsíčně nemá v oblasti naší působnosti konkurenci, a pravděpodobně i kdekoliv jinde v Praze byste takovou službu za tak nízkou cenu těžko hledali 🙂

Celá nabídka je dost skvělá na to, aby to nemělo háček, a tím je kapacita wifi spojů, která bohužel není „nafukovací“. Jak jsme si asi před měsícem vyzkoušeli, část sítě plošné zvýšení rychlostí neunesla. Proto je třeba počítat s tím, že pro rychlosti nad 1024kbit/s Vás občas může omezit wifi. Samozřejmě, že nejsme schopni ovlivnit rušení, proto nelze zaměňovat pojem vyhrazená rychlost a garantovaná rychlost. Skutečně nejsme schopni ve volných pásmech jakoukoliv rychlost doručit do koncového bodu garantovaně.

Částečným řešením může být realizace připojení v pásmu 5GHz uvolněném k použití od září 2005, které je sice také volné pro vstup jakýchkoliv subjkektů, nicméně je zatím poměrně volné a jeho celková kapacita je oproti 2,4GHz nesrovnatelně větší. A přestože nejsou rychlosti ani zde garantované, ze zkušeností k jejich kolísání vlivem rušení nedochází. Hráči ocení i skvělé latence, kdy je běžné se z 5GHz části sítě dopingnout na seznam.cz za cca. 5-15ms.